Dobrodošli

O nama:


Naše preduzeće se bavi skupom poslova koji obezbeđuje funkcionisanje računovodstvenog informacionog sistema i poslova finansijske funkcije .
 

Finansijska funkcija koju mi vršimo obuhvata poslove kontrole novčanog poslovenja i kredita, odnose sa poslovnim bankama, finansiranje poslovnih funkcija, upravljanje potraživanjima i obavezama, obračune plaćanjanja poreza doprinosa carina i drugih dažbina, obračune i isplate zarada i naknada zarada ,blagajničko poslovanje ,naplate i isplate preko tekućih i deviznih računa ....

 

Vršimo knjigovodstve usluge  pravnim licima svih delatnosti , preduzetnicima , udruženjima građana i sportskim klubovima....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naš kontakt:

 

Direktor

Tamara Karać dipl. ecc

telefon: +381 22 312 015

mobilni telefon: +381 60 0312 015 i +381 63 8240 714

mail: tamara@tot.co.rs

 

Adresa sedišta preduzeća:

Nikole Momčilovića 17, 22300 Stara Pazova

telefon: +381 22 312 015

mail: office@tot.co.rs